אודות החברה המנהלת

החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע”מ, התאגדה ביום 01.04.2008 כחברה ללא מטרות רווח לניהול קרן ההשתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע”מ.

ההתקשרות בין החברה לבין הקרן ולבין עמיתיה מעוגנת בתקנון ההתאגדות של החברה ותקנון הקרן.

קרן השתלמות הינה מסוג “קופות גמל ענפיות” – דהיינו שכל העמיתים הינם עובדי וגמלאי חברת החשמל לישראל, עובדי ועדי העובדים של חברת החשמל.

לרשימת חברי ההנהלה ובעלי התפקידים לחץ/י כאן

למידע כללי אודות קרן ההשתלמות לחץ/י כאן

למידע על בעלי המניות / שליטה לחץ/י כאן

הדירקטוריון וועדותיו

דירקטוריון בקרן מונה 12 דירקטורים מתוכם שניים חיצוניים אשר נבחרים אחת לשלוש שנים באסיפה הכללית של החברה. יתר חברי הדירקטוריון מתמנים על ידי בעלי המניות כדלקמן:

  • 5 דירקטורים מתמנים על ידי בעלי מניות הנהלה א’ (חברת החשמל לישראל בע”מ)
  • 5 דירקטורים המתמנים על ידי בעלי מניות הנהלה ב’ (ארגון עובדי חברת החשמל לישראל בע”מ)

הדירקטוריון מתכנס לפחות 4 פעמים בשנה.

וועדת ההשקעות של הקרן מונה 3 דירקטורים מתוכם שניים חיצוניים. יו”ר ועדת ההשקעות וחברי וועדת ההשקעות נבחרים על ידי הדירקטוריון. יו”ר הוועדה הינו דירקטור חיצוני.

וועדת ההשקעות מתכנסת לפחות פעם בשבועיים.

וועדת הביקורת של הקרן מונה 3 דירקטורים מתוכם שניים חיצוניים. יו”ר וועדת הביקורת וחברי וועדת הביקורת נבחרים על יד הדירקטוריון ויו”ר הוועדה אשר הינו דירקטור חיצוני נבחר על ידי חברי הוועדה.

וועדת הביקורת מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה.

לרשימת חברי הדירקטוריון והוועדות השונות לחץ/י כאן

 

קרן השתלמות לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ