חברי הנהלה ובעלי תפקידים

חברי הנהלה

שםתפקיד
שירלי בן עמימנכ”לית
שאול מוסלימזכיר החברה
מירב אביטלמנהלת מגזר עמיתים
גור אחיעזרא (*)מבקר פנימי והממונה על פניות הציבור
עו”ד איריס יואכימס (**)יועצת משפטית
רונן דקלממונה על אבטחת המידע

‏(*) המבקר פנימי נעזר בין השאר בשירותי ביקורת פנים הנרכשים ממקור חיצוני. ‏
‏(**) היועצת המשפטית נעזרת בין השאר בשירותי יעוץ משפטי הנרכשים על פי הצורך ממשרדי ‏עו”ד חיצוניים.‏

בעלי תפקידים

שםתפקיד
בועז לנדסברגרמנהל אבטחת מידע
לאומי שירותי שוק ההון בע”ממתפעל הקרן
מור בית השקעות ניהול תיקים בע”ממנהל ההשקעות
רו”ח בידה רועיקצין ציות
קרן השתלמות לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ