חברי הדירקטוריון וועדותיו

חברי הדירקטוריון

שםתפקידעיסוק עיקרי
מרדכי לוייו”ר הדירקטוריון, חבר ועדת השקעותסגן מנהל אגף יחידת קשרי משקיעים, חח”י
שירלי בן עמידירקטורית, מנכ”ליתמנהלת מחלקת בקרה ופיקוח על הפנסיה התקציבית, חח”י
חיים אברהם (אייבי) (*)דירקטור, יו”ר ועדת הביקורת, ‏חבר ועדת השקעותיועץ עצמאי
רו”ח איתן השחר (*)דירקטור, יו”ר ועדת ההשקעות, חבר ועדת ביקורתמנכ”ל “קרנית” קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
חגית בורוכובדירקטוריתמנהלת מחלקת כספים וכלכלה, מחוז י-ם, חח”י
עמיר כהןדירקטור, חבר ועדת הביקורתאגף כספים וכלכלה,מחלקת תשלומים חו”ל
ששון ליאורדירקטורמנהל אגף הרכש, חח”י
גן-אל יהודהדירקטוריו”ר ארגון העובדים, חח”י
מיכאלי אלהדירקטוריתמנהלת קשרי משקיעים, חח”י
מיכל בן דב מילולדירקטוריתסגן מנהל אגף המנהל הכללי
מאור אלג’יםדירקטורקניין מחלקת רכש צפון, חח”י
(*) דירקטור חיצוני

חברי ועדת ביקורת

שםתפקידעיסוק עיקרי
חיים אברהם (אייבי) (*)יו”ריועץ עצמאי
רו”ח איתן השחר (*)חברמנכ”ל “קרנית” קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
עמיר כהןחבראגף כספים וכלכלה, מחלקת תשלומים חו”ל
(*) דירקטור חיצוני

חברי ועדת השקעות

שםתפקידעיסוק עיקרי
רו”ח איתן השחר (*)יו”רמנכ”ל “קרנית” קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
חיים אברהם (אייבי) (*)חבריועץ עצמאי
מרדכי לויחברסגן מנהל אגף יחידת קשרי משקיעים, חח”י
(*) דירקטור חיצוני
קרן השתלמות לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ