תשואת קרן השתלמות

תשואות נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישיים של עמיתי הקופות, הינה תשואה נומינלית נטו, כלומר בניכוי דמי ניהול.

היות ודמי הניהול הנגבים בקרן נמוכים משמעותית מדמי הניהול הממוצעים בענף הגמל (הודות לגביית דמי ניהול מהעמיתים על פי ההוצאות בפועל ושלא למטרות רווח), שיעור התשואה הנומינלית נטו שהיא זו שנזקפת לחשבונות העמיתים מושפעת מכך לטובה.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

תשואת קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע”מ

מספר קופהתשואה מ- 06/2023 עד 05/2024התשואה בשנת  2023תשואה ‏ממוצעת 3 ‏שנים ‏אחרונותתשואה ‏ממוצעת 5 ‏שנים ‏אחרונותמדד שארפתשואה בשנת 2024 עד 05/2024
42312.46%10.42%3.73%4.92%0.515.35%

היקף נכסים

היקף הנכסים לתאריך 31.05.2024 (באלפי ₪): 678,182

דמי ניהול

החברה המנהלת גובה דמי ניהול לפי הוצאות בפועל ולפיכך דמי הניהול הם מהנמוכים בענף – שיעור דמי הניהול בשנת 2023 עמד על 0.38%, הוצאות ניהול השקעות 0.19% .

קרן השתלמות לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ